Upitnik o mentalnom blagostanju


Poštovani/Poštovana,

Pred Vama se nalazi upitnik koji ima za cilj da, kroz samoprocjenu, utvrdi Vaše mentalno blagostanje. Koncept mentalnog blagostanja obuhvata jedinstvo psihološkog, emotivnog i socijalnog blagostanja.

Anketa je anonimna, te Vas molimo da budete otvoreni i iskreni. Ova anketa daje mogućnost državnim službenicima za samoprocjenu njihovog mentalnog blagostanja. Nakon popunjavanja upitnika dobicete automatski prikaz Vašeg mentalnog blagostanja.

Podaci prikupljeni ovim istraživanjem će biti korišćeni isključivo u svrhe kreiranja obuka kojima bi se stanje unaprijedilo. Kao posljedica navedenog unapređenja, proizaći će i razvoj sopstvenih potencijala službenika, rast i obogaćivanje ličnosti, a time i povećanje ne samo rezilijentnosti na stres, već i sposobnosti za timski rad, svijest o zajedničkom doprinosu razvoju javnih službenika i rastu društva u cjelini.

Istraživanje je u skladu sa Politikom zaštite podataka Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA).

Upitnik se sastoji od 42 pitanja, a za popunjavanje je potrebno oko 10 minuta.

Unaprijed se zahvaljujemo na izdvojenom vremenu i Vašim odgovorima!

Emocionalna komponenta

Molimo Vas da svoje slaganje sa navedenim tvrdnjama iskažete na skali od 1 do 5
(1 - Potpuno se ne slažem, 2 – Ne slažem se, 3 – Neodlučan/na sam, 4 - Slažem se, 5 – Potpuno se slažem)

  Potpuno se ne slažem Ne slažem se Neodlučan/na sam Slažem se Potpuno se slažem
10. Posao koji radim ne zadaje mi previše briga
11. Osjećam radost u obavljanju svog posla
12. U posljednje vrijeme na poslu se osjećam staloženo
13. Na poslu se često nasmijem
14. Imam puno energije na poslu
15. Često osjećam strah na poslu
16. U posljednje vrijeme, nakon radnog vremena, osjećam se "kao iscjeđena krpa"
17. Dođem na posao lijepo raspoložen/a, a vraćam se s posla veoma uznemiren/a
18. Stanje umora i bezvoljnosti koje nosim s posla dugo se zadržava u meni
19. Uznemirenost koju ponesem s posla čini da imam probleme sa spavanjem i/ ili apetitom

Socijalna komponenta

Molimo Vas da svoje slaganje sa navedenim tvrdnjama iskažete na skali od 1 do 5
(1 - Potpuno se ne slažem, 2 – Ne slažem se, 3 – Neodlučan/na sam, 4 - Slažem se, 5 – Potpuno se slažem)

  Potpuno se ne slažem Ne slažem se Neodlučan/na sam Slažem se Potpuno se slažem
21. Na mom radnom mjestu preovladava duh saradnje i kolegijalnosti
22. Imam osjećaj pripadnosti kolektivu
23. Posao me toliko okupira da nakon radnog vremena ne mogu da obavljam druge aktivnosti
24. Mislim da je posao koji obavljam bitan dio onoga što jesam (mog identiteta)
25. Zadovoljan/na sam ravnotežom između posla i privatnog života
26. Osjećam da doprinosim instituciji u kojoj radim, kao i zajednici
27. U mom kolektivu nema puno sukoba, a i kad ima u pitanju su konstruktivni konflikti mišljenja
28. Moj trud i doprinos su priznati
29. Primjećujem da u mom okruženju ima mnogo više kritike nego pohvala
30. U kolektivu slobodno mogu da iznesem svoje stavove, prijedloge i sl.

Psihološka komponenta

Molimo Vas da svoje slaganje sa navedenim tvrdnjama iskažete na skali od 1 do 5
(1 - Potpuno se ne slažem, 2 – Ne slažem se, 3 – Neodlučan/na sam, 4 - Slažem se, 5 – Potpuno se slažem)

  Potpuno se ne slažem Ne slažem se Neodlučan/na sam Slažem se Potpuno se slažem
32. Poteškoće u životu i poslu lakše podnosim jer imam svoje vrijednosti i ciljeve kao jarbol za koji se držim
33. Posao koji obavljam čini da se osjećam ostvareno
34. Profesionalno i životno iskustvo omogućavaju mi da donosim dobre odluke na poslu
35. U kriznim situacijama u mom radnom okruženju brzo pronalazim najbolja rješenja
36. Na poslu sam izložen raznim vrstama pritisaka jer mi je pozicija samostalna
37. Lako usvajam tehnološke inovacije na poslu
38. Na poslu ne pucam lako pod pritiskom
39. Za sebe mislim da vrijedim, ne samo kao osoba već i kao profesionalac u svom poslu
40. Ponekad mi kolege nameću svoje mišljenje "kao da nemam svoje JA"
41. Nisam zadovoljan/na kako sam napredovao/la na poslovnom planu

Hvala na učešću u anketi.

Prikaz rezultata

Na grafikonu su prikazane vrednosti dobijene Vašom samoprocjenom. U tri dimenzije su raspoređene komponente mentalnog blagostanja: emocionalna, socijalna i psihološka. Vaš lični krug pokazuje vaš lični profil. Za svaku komponentu navedena je prosječna vrednost koja na skali od 1 do 5 pokazuje stepen u kojem se vaši odgovori odnose na određenu komponentu. Imajte na umu da dobijeni krug ("mreža") jeste rezultat izjašnjavanja na tvrdnje iz upitnika i pruža samo trenutnu sliku vašeg mentalnog blagostanja.

Mentalno blagostanje

Mentalno blagostanje predstavlja bitan i određujući uslov opšteg zdravlja svakog pojedinca. Ono utiče na društvene odnose, radni učinak, sposobnost da se brine o sebi i drugima, mogućnost donošenja ispravnih poslovnih i životnih odluka. Mentalno zdravlje, odnosno blagostanje, definiše se kao stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale i ciljeve, uspješno rješava uobičajene životne probleme i nosi se sa životnim stresovima, sposoban/na je za produktivan rad i svrsishodne aktivnosti i doprinosi zajednici. Koncept pozitivnog mentalnog zdravlja podrazumijeva da osoba ima dovoljno sredstava za dostojanstven život, da radi, da ostvaruje dobre odnose s drugima, da ima osjećaj kontrole nad svojim životom, osjećaj povezanosti, pripadanja i smisla života.

Emocionalna komponenta: (na skali od 1 do 5)

Osobe koje imaju dobro emocionalno zdravlje su one koje ne guše svoje emocije niti ih one preplavljuju. Ne poistovjećuju sebe sa svojim emocijama niti su otuđene od njih. Umiju da upravljaju svojim mislima i emocijama, da ih izražavaju na primjeren način i da ih kanališu u konstruktivne svrhe. Sposobnost samoregulacije im omogućava da održavaju pozitivna i ublažavaju negativna unutrašnja stanja. Otporne su na stres i brže se oporavljaju od životnih nemira, a iz neuspjeha izvlače korektivna ponašanja. Zahvaljujući svemu tome, osjećaju se "dobro u svojoj koži" i imaju dobre odnose sa drugima.

Socijalna komponenta: (na skali od 1 do 5)

Socijalno blagostanje obuhvata sposobnost pojedinca da se prilagođava i integriše u svoje društveno i/ili radno okruženje, da se povezuje sa drugima, da osjeća pripadnost kolektivu, da uživa u atmosferi uzajamne naklonosti, poštovanja i povjerenja u interakciji sa kolegama. Važan faktor socijalnog blagostanja je i slika o sebi kao važnom, produktivnom članu društvene zajednice koji ostvaruje date ciljeve i doprinosi dobrom funkcionisanju i razvoju svoje uže i šire društvene zajednice.

Psihološka komponenta: (na skali od 1 do 5)

Psihološko blagostanje podrazumijeva samoprihvatanje, to jest ljubav i vrednovanje svog bića i pored svijesti o svojim ograničenjima i nedostacima. To znači da razlikujemo svoje biće od svojih ponašanja, koja možemo da odobravamo ili da kritikujemo i korigujemo. U psihološko blagostanje su ugrađeni pozitivni, podsticajni i autentični međuljudski odnosi. Takođe, sposobnost korišćenja sopstvenih i potencijala okoline, kao i osjećaj da se može uticati na okruženje, unijeti svoj lični pečat u radne procese i odnose. Psihološko blagostanje počiva i na balansu između razvijenog osjećanja individualnosti, samoodređenja, autonomije i sposobnosti prilagođavanja i osjećaja pripadnosti. Psihološko blagostanje je neodvojivo od uvjerenja da, uprkos neizbježnim izazovima i nedaćama, život ima smisla i od unutrašnje motivacije ka samoostvarenju i samoprevazilaženju - stalnom razvoju sebi svojstvenih potencijala i obogaćivanju svoje jedinstvene ličnosti.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics.